Home / Operating System / Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3 (Phần 1)

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3 (Phần 1)

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3 (Phần 1)

12:42 | 21/10/2011
ISPconfig là một phần mềm quản lý hosting mã nguồn mở, cho phép bạn cấu hình các dịch vụ thông qua một trình duyệt web: Apache web server, Postfix mail server, MySQL, BIND hoặc MyDNS nameserver, PureFTPd, SpamAssassin, ClamAV… Trong bài viết sau chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một máy chủ Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot) cho việc cài đặt ISPConfig 3, sau đó tiến hành cài đặt ISPConfig 3.

1. Các yêu cầu

– Hướng dẫn này chỉ làm việc với ISPConfig 3, bạn không thể áp dụng cho phiên bản khác.

– Để cài đặt được hệ thống này bạn cần:

  • CD cài đặt Ubuntu 11.10 server, tải về tại đây (bản i386 ), hoặc tại đây (bản x86_64).
  • Một kết nối Internet tốc độ cao.

2. Lưu ý

Trong phần minh họa sau chúng tôi sử dụng hostname server1.example.com với địa chỉ IP 192.168.0.100 và gateway 192.168.0.1. Bạn cần có sự thay thế cho phù hợp với mình.

3. Cài đặt Ubuntu Server

Cho đĩa cài đặt Ubuntu vào hệ thống và khởi động từ nó. Chọn ngôn ngữ của bạn:

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Sau đó chọn Install Ubuntu Server:

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Chọn lại ngôn ngữ lần nữa:

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Lựa chọn vị trí:

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Nếu bạn chọn sự kết hợp ít gặp giữa ngôn ngữ và vị trí của mình (chẳng hạn như ngôn ngữ là tiếng Anh nhưng vị trí là Đức), trình cài đặt có thể thông báo với bạn rằng không xác định được sự kết hợp này. Vì vậy phần locale bạn phải chọn thủ công, ví dụ en_US.UTF-8:

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Chọn kiểu keyboard (bạn sẽ được yêu cầu nhập vào một phím bất kỳ, và trình cài đặt sẽ tự động nhận dạng kiểu keyboard của bạn dựa trên phím được nhập vào):

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Sau đó quá trình cài đặt bắt đầu và tiến hành kiểm tra CD, phần cứng, cấu hình mạng với DHCP nếu có một DHCP server trong mạng:

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Nhập vào hostname. Trong ví dụ này chúng tôi sử dụng hệ thống server1.example.com, do đó nhập server1:

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Kiểm tra xem trình cài đặt có phát hiện chính xác múi giờ của bạn hay không. Nếu đúng hãy chọn Yes.

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Bây giờ cần tạo phân vùng cho ổ đĩa cứng của bạn. Để đơn giản ta chọn Guided – use entire disk and set up LVM – điều này sẽ tạo một volume group với hai volume logic (một cho tập tin hệ thống và một cho swap). Tất nhiên bạn cũng có thể chọn theo ý muốn.

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Chọn ổ đĩa muốn phân vùng:

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Khi được hỏi “Write the changes to disks and configure LVM?“, chọn Yes.

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Với lựa chọn Guided – use entire disk and set up LVM, lúc này việc phân vùng sẽ tạo một volume group sử dụng toàn bộ không gian đĩa cứng. Bạn có thể nhập vào dung lượng cho volume logic và swap.

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Khi được hỏi “Write the changes to disks?” chọn Yes.

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Sau đó, phân vùng mới sẽ được khởi tạo và định dạng.

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Tiếp theo là quá trình cài đặt hệ thống:

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Tạo một user, ví dụ Administrator với tên Administrator và đặt password cho nó (tuyệt đối không sử dụng tên admins bởi nó đã được dành riêng trong Ubuntu 11.10):

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Bạn sẽ được hỏi có cần mã hóa private directory hay không, ở đây tôi không cần nên chọn No:

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Tiếp theo chúng ta cấu hình các gói quản lý apt gets, để trống phần HTTP nếu không sử dụng proxy server để kết nối Internet.

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Cấu hình việc cập nhật hệ thống: Ở đây nếu muốn tự làm việc này bằng tay, bạn có thể chọn No automatic updates.

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Chúng ta cần một DNS, mail và LAMP server, nhưng không nên chọn bất cứ thứ gì nhằm có toàn quyền kiểm soát những thứ được cài trên hệ thống của mình. Sau đó chúng ta có thể cài lại bằng tay. Chỉ cần chọn OpenSSH server để có thể kết nối trực tiếp tới hệ thống với một SSH client như PuTTy, sau khi việc cài đặt hoàn tất:

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Quá trình cài đặt sẽ được tiếp tục:

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Cài đặt GRUB boot loader:

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Chọn Yes khi được hỏi “Install the GRUB boot loader to the master boot record?“:

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Sau khi hoàn tất việc cài đặt, bỏ đĩa cài khỏi ổ CD và nhấn Continue để reboot hệ thống.

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3

Nguồn:  Đ.Hải – Quantrimang 

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 – Configure and Setup DHCP Windows Sever 2012

Windows Sever 2012 – Configure and Setup DHCP Windows Sever 2012