Home / Operating System / Tổng hợp các lệnh “df” hữu dụng khi kiểm tra dung lượng ổ đĩa trên Linux

Tổng hợp các lệnh “df” hữu dụng khi kiểm tra dung lượng ổ đĩa trên Linux

Trên internet bạn có thể tìm được rất nhiều công cụ kiểm tra dung lượng ổ cứng trên linux. Tuy nhiên, Linux được tích hợp một công cụ mạnh mẽ để thực hiện công việc này đó là “df”. Lệnh “df” viết tắt của “disk filesystem“, nó được dùng để lấy toàn bộ thông tin về lượng ổ cứng khả dụng và lượng ổ cứng đã dùng của các file hệ thống trên linux.

 

df-command

Việc sử dụng “-h” trong lệnh “df -h” cho ta một cái nhìn trực quan hơn khi đọc các thông số ở chế độ chi tiết :bytes, mega bytes and giga bytes.

Sau đây là những lệnh “df” hay sử dụng khi quản trị hệ thống linux.

1. Kiểm tra dung lượng ổ cứng mà các file hệ thống sử dụng.

 

2. Hiện thị thông tin  ổ đĩa các file hệ thống sử dụng

 

3.  Hiển thị dung lượng đĩa sử dụng dạng MB và GB

 

 4. Hiện thị thông tin về thư mục Home

 

5. Hiển thị thông tin về các file hệ thống theo bytes

 

6.  Xem thông tin file hệ thống ở MB

 

7.  Xem thông tin file hệ thống ở GB

 

 8.  Xem thông tin Inodes

 

 9.  Hiển thị thông tin định dạng file hệ thống

 

10. Xem các lệnh df

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 Active Directory and DNS on Windows Server 2012

Windows Sever 2012 – Active Directory and DNS on Windows Server 2012