Home / Database / Tự động khởi động lại Apache khi server high-load

Tự động khởi động lại Apache khi server high-load

Tự động khởi động lại Apache khi server high-load

Khi bạn chạy Server, nếu site có lượng truy cập cao khiến cho VPS bị high load kéo dài thì có thể dẫn đến hiện tượng nghẽn cổ chai khiến VPS bị ngừng hoạt động.

Để khắc phục hiện tượng này bạn có thể cài đặt 1 script chạy 5 phút/lần để kiểm tra xem VPS có bị load cao hay không, nếu có sẽ tự động restart lại Apache.
 
Bước 1: Tạo file check
cd /usr/local/
mkdir auto
cd auto
nano -w restart.sh
Dán script sau:
#!/bin/sh
check=`cat /proc/loadavg | sed ‘s/./ /’ | awk ‘{print $1}’`
if [ $check -gt 5 ] //điền 5 cho VPS 512MB Ram, 10 cho 1GB Ram, 20 cho 2GB Ram
then
        /etc/init.d/httpd restart
fi
Lưu lại file, và chmod script về 755
chmod 755 restart.sh
Bước 2: Tạo file cron
cd ~
cd /etc/cron.d
nano -w auto_restart
Dán script sau:
*/5 * * * * root /usr/local/auto/restart.sh >/dev/null 2>&1
Lưu lại file cron để hoàn tất.
Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 Active Directory and DNS on Windows Server 2012

Windows Sever 2012 – Active Directory and DNS on Windows Server 2012