Home / Operating System / Vẽ sơ đồ Cacti

Vẽ sơ đồ Cacti

Mong muốn người dùng

Người quản trị hệ thống mong muốn có cái nhìn tổng quan về hệ thống mạng mà họ đang giám sát.

Giải pháp

Sử dụng tính năng Weathermap của thiết bị NMS Netcom xây dựng một bản đồ kết nối giữa các thiết bị mạng.

Hướng dẫn cấu hình

1. Cấu hình hiển thị cho bản đồ

Bước 1: Chọn Setting trong tab Configuration -> chọn Misc đi đến Network Weathermap (hoặc chọn Weathermap tab Management) cấu hình hiển thị bản đồ

Bước 2: Click “Save” để lưu lại cấu hình

2. Vẽ bản đồ

Bản đồ được định nghĩa bởi một tập tin dạng văn bản theo mặc định là weatherap.conf. Theo mặc định weathermap sẽ đọc tập tin đó và tạo ra một file PNG.

Các file cấu hình có 3 phần: Node, Link, và các thiết lập liên kết.

Tạo bản đồ liên kết các thiết bị:

Bước 1: Chọn Weathermap. Nhấn Add để thêm vào file bất kì vẽ bản đồ.

Bước 2: Quay trở lại giao diện weathermap nhấn file đã thêm vào để bắt đầu vẽ bản đồ

Bước 3: Bắt đầu vẽ bản đồ

  • Chọn Add Node để vẽ các thiết bị mạng

  • Chọn Add Link kết nối các thiết bị với nhau
  • Chọn Change file để lưu lại bản đồ đã vẽ

Bước 4: Click Map hiển thị bản đồ đã vẽ ra

Như vậy bạn đã tạo ra bản đồ tổng quan mạng của bạn.

Chúc các bạn thánh công!!!

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 – Configure and Setup DHCP Windows Sever 2012

Windows Sever 2012 – Configure and Setup DHCP Windows Sever 2012