Home / Thủ Thuật / Hacking / Web3: SQL injection – Các hướng khai thác

Web3: SQL injection – Các hướng khai thác

1. Boolean based và Time based Blind SQL injection

Boolean based: Cơ sở của kỹ thuật này là việc so sánh đúng sai để tìm ra từng ký tự của những thông tin như tên bảng, tên cột… Do đó, với dải giá trị chữ số, chữ cái (bao gồm cả hoa, thường), và một số ký tự đặc biệt, việc so khớp trở nên rất khó khăn và đòi hỏi nhiều thời gian. Do đó việc khai thác lỗi chủ yếu được tiến hành bằng tools.

Trong kỹ thuật Blind SQLi, chúng ta cũng có nhiều phương pháp khác nhau. Điểm khác biệt giữa các phương pháp này là sự tối ưu thời gian. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về blind sql injection cũng như các phương pháp của nó trong các chuyên đề sau.

Click image for larger version. 

Name:	image1.JPG 
Views:	146 
Size:	13.3 KB 
ID:	789

Time based: Giống như boolean based attacks chỉ khác nhau về cách suy diễn, nó dựa thời gian xử lý của cơ sở dữ liệu sau đó trả về kết quả để xác định câu truy vấn Sql thực hiện thành công.

Click image for larger version. 

Name:	image2.JPG 
Views:	145 
Size:	20.7 KB 
ID:	795

2. Union query based

Đây là phương pháp phổ biến khi khai thác Sql injection. Cơ sở của nó là sử dụng từ khóa union để gộp các kết quả của các mệnh đề select, qua đó lấy được thông tin từ cơ sở dữ liệu. Các bạn có thể xem ví dụ về việc sử dụng phương pháp này trong khai thác SQL injection trong các chuyên đề trước: W1: SQL injection – Con đường khai thác phổ biến : qua “user input”W2: SQL injection – Con đường khai thác khác

3. Batched query

Đây là phương pháp áp dụng khả năng thực thi cùng lúc nhiều câu lệnh Sql của một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu và khả năng hỗ trợ của ngôn ngữ lập trình. Phương pháp này rất mạnh mẽ và gây nguy hiểm ngay với hệ thống. Bằng cách thêm vào một dòng lệnh Update, Insert hay Delete, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của ứng dụng web không còn toàn vẹn nữa.
Chúng ta có thể chèn vào câu lệnh Sql như sau để xóa 1 bảng trong cơ sở dữ liệu:

Click image for larger version. 

Name:	image3.JPG 
Views:	146 
Size:	13.4 KB 
ID:	796

Click image for larger version. 

Name:	image4.JPG 
Views:	146 
Size:	26.0 KB 
ID:	792

4. Order by clause

Không giống như các phương pháp trên, nội dung inject nằm trong mệnh đề điều kiện where. Trong phương pháp này, chúng ta sẽ cố gắng tiêm mã script vào mệnh đề order. Chúng ta hãy xem đến một kịch bản sau:

Người lập trình muốn liệt kế sản phẩm của công ty bao gồm các thông tin : Mã sản phẩm, Tên sản phầm, Ngày tháng… và có chức năng cho pháp người dùng tủy chỉnh xem họ muốn sắp xếp theo thứ tự ngày tháng, theo tên hay mã của sản phẩm.

Câu truy vấn được xây dựng như sau :

Click image for larger version. 

Name:	image5.JPG 
Views:	146 
Size:	15.0 KB 
ID:	793

Trong trường hợp này chúng ta không thể thêm trực tiếp một mệnh đề sub select thông qua từ khóa union như mọi khi được. Một cách khai thác đó là sử dụng BATCHED QUERY hoặc có thể tham khảo cách sau:

Click image for larger version. 

Name:	image6.JPG 
Views:	146 
Size:	23.2 KB 
ID:	794

Trong phương pháp trên, chúng ta đã inject được một sub select nhưng rõ ràng cách thực hiện này giờ đây phải kết hợp cả với kỹ thuật BOOLEAN BASED BLIND SQLI.

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Xem số điện thoại đang dùng Vinaphone, Mobi, Viettel không cần gọi

Để biết số điện thoại mình đang dùng: – Ở Việt Nam có nhiều nhà …