GSM Carrier Codes – Mã sóng mạng

GSM Carrier Codes – Mã sóng mạng Định nghĩa: Trong lĩnh vực truyền thông, một tần số đã định có thể được điều biến để tải thông tin, hoặc một công ty cung cấp các dịch vụ điện thoại và truyền thông cho người dùng. Cách ghi GMS carrier code …

Read More »

Common commands of Cisco devices – Các lệnh phổ biến của các thiết bị Cisco

Common commands of Cisco devices – Các lệnh phổ biến của các thiết bị Cisco Command dòng lệnhMô tảterminal length 0Set terminal display without restrictionshow versionView version, equipment running timeshow inventoryView serial number SNshow licenseView device licenseshow clockView device clock informationshow fanView fanshow powerView powershow env allCheck equipment temperature, power …

Read More »

This website might not support the TLS 1.2 protocol SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION

Secure Connection Failed Error code: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION Chrome / Firefox / IE v.v.v Exp In Firefox, we do it below (1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful. (2) In the search box above the list, …

Read More »

Hướng dẫn khắc phục lỗi outlook bị treo, Outlook not responding đơn giản, chi tiết

Hướng dẫn khắc phục lỗi outlook bị treo, Outlook not responding đơn giản, chi tiết như sau: Các bạn thực hiện theo các bước sau: B1. Nhấn tổ hợp phím Windows + R  thì hộp Run xuất hiện B2. Nhập lệnh Outlook.exe /safe > Nhấn OK B3. Ở mục Profile Name chọn profile của bạn > …

Read More »
Translate »
0902 780 887