Home / Operating System / Cách bỏ qua bước login Account khi cài đặt Windows 11

Cách bỏ qua bước login Account khi cài đặt Windows 11

Cách bỏ qua bước login Account khi cài đặt Windows 11 – How to skip Microsoft Account setup in Windows 11 Home OOBE.

Cách bỏ qua bước đăng nhập Tài khoản Microsoft trong khi cài Windows 11.

Cách bỏ qua bước login Account khi cài đặt Windows 11


Khi cài đặt, có bước bắt buộc kết nối Internet(Wifi hoặc cáp mạng). Khi kết nối Internet thành công thì đến bước bắt đăng nhập
tài khoản Microsoft. Nếu Anh Chị nào có thì login, nếu không có tài khoản thì cũng có cách vượt qua được bước này.

Đây là cách bạn thực hiện:

 1. Với trường hợp kết nối cáp mạng thì thực hiện như sau
 • Hoặc rút cáp RJ45 ra khỏi card mạng máy tính.
 • Hoặc disable card mạng bằng CMD như sau
  When you get to the Microsoft Account screen, hit Shift-F10 to open a command prompt.
  use this command first: netsh interface show interface

Find the name of the Ethernet adapter and substitute it in the command below where it says Ethernet. Keep the quotes – it’s used for parsing spaces in case it has a long name.

netsh interface set interface name=”Ethernet” admin=DISABLED

 1. Với trường hợp kết nối Wifi thì thực hiện như sau:
  When you get to the Microsoft Account screen, hit Shift-F10 to open a command prompt.
  use this command first: netsh wlan disconnect

Sau đó thực hiện tiếp các bước cài đặt cơ bản theo đề xuất mặc định của OS.

Tham khảo: Hướng dẫn khắc phục lỗi outlook bị treo, Outlook not responding đơn giản, chi tiết

About dongpolicex2

Check Also

Most Commonly Used Ports

Most Commonly Used Ports Port numbers ranges from 1 to 65535, out of which well …

Translate »
0902 780 887