Home / Operating System / Linux / Cài đặt, cập nhật thời gian trong linux

Cài đặt, cập nhật thời gian trong linux

 1. Điều chỉnh thời gian hệ thống – dùng lệnh:
  date MMDDhhmm

  vd :(date 09020800) -> cấu hình ngày 2 tháng 9 ; 8 giờ 00 phút AM
 2. Sau đó dùng lệnh hwclock để cập nhật thời gian xuống bios cho đồng bộ:
  hwclock –hctosys => cập nhật thời gian từ hệ thống xuống bios
  Ghichú:

  –hctosys set the system time from the hardware clock => cập nhật thời gian từ hệ thống xuống bios.
  –systohc set the hardware clock to the current system time => cập nhật thời gian từ bios lên hệ thống.

About dongpolicex2

Check Also

How to RESET OPENCART ADMINISTRATIVE PASSWORD

How to RESET OPENCART ADMINISTRATIVE PASSWORD There are many ways to reset the Opencart admin …

Leave a Reply

0902 780 887