Home / Điện Thoại

Điện Thoại

How to configure Gateway GSM Dinstar (Hướng dẫn cấu hình boxsim dinstar)

How to configure Gateway GSM Dinstar (Hướng dẫn cấu hình boxsim dinstar). Step1: Configuring of GSM gateway. Power on the GSM Gateway and connect the gateway to the Network. By default the Dinstar Gateway Assigned with IP: 192.168.11.1. make sure this default ip should not have conflict with your existing …

Read More »

3 bước đơn giản tự tạo theme cho Chrome

Đến với dịch vụ trực tuyến Theme Beta, bạn có thể tự tay tạo “áo khoát” cho trình duyện Chrome với ảnh nền cá nhân độc đáo, bảo đảm “không đụng hàng”. Bạn truy cập vào địa chỉ http://www.themebeta.com/chrome-theme-creator-online.html và thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Bạn nhấn Upload an Image chọn hình …

Read More »
Translate »
0902 780 887