Home / Lập Trình

Lập Trình

Kerial Winroute Firewall

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH KERIO WINROUTE, KERIO CONNECT (Firewall và Mail server) A.MÔ HÌNH B.CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI – Bài Lab gồm: 1 Máy Windows server 2003 làm DC, Mail Server (Kerio Connect) 1 Máy Windows server 2003 làm Firewall (Kerio Winroute). 1 Máy Xp dùng làm máy của VIP. …

Read More »

Apache…Cấu hình Server và VPS chạy nhiều domain cùng 1 ip cùng cổng 80

Cấu hình nhiều domain trên 1 ip tĩnh, 1 cổng trên cùng 1 server thì đơn giản Chỉnh trong file httpd-vhosts.conf <VirtualHost *:80> ServerAdmin lam@vn DocumentRoot “/www/1” ServerName lam@net ServerAlias www@lam@net </VirtualHost> <VirtualHost *:80> ServerAdmin lam@vn DocumentRoot “/www/2” ServerName 2@net ServerAlias www@2@net </VirtualHost> Giờ giải pháp đưa ra là làm …

Read More »

Cấu hình file /etc/fstab để quản lý việc mount thiết bị trong Linux

Trong Linux, file fstab nằm tại thư mục /etc. Bài viết này sẽ tìm hiểu nội dung và cách chỉnh sửa thông tin trong file này và ngụ ý rằng bạn đã biết cơ bản về lệnh mount (xem lại bài “Làm sao để mount/unmount filesystem trong Linux”).  1.     Giới thiệu File cấu hình /etc/fstab chứa …

Read More »
Translate »
0902 780 887