Home / Mail Server

Mail Server

Hướng dẫn khắc phục lỗi outlook bị treo, Outlook not responding đơn giản, chi tiết

Hướng dẫn khắc phục lỗi outlook bị treo, Outlook not responding đơn giản, chi tiết như sau: Các bạn thực hiện theo các bước sau: B1. Nhấn tổ hợp phím Windows + R  thì hộp Run xuất hiện B2. Nhập lệnh Outlook.exe /safe > Nhấn OK B3. Ở mục Profile Name chọn profile của bạn > …

Read More »

Default Port POP3 & SMTP Mail Server

Danh sách port POP3 & SMTP Email Server Port POP3 & SMTP Email Server Tham khảo thêm: Hướng dẫn sử dụng WARP+ VPN Unlimited Google Mail – GmailServer:Authentication:Port:SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.gmail.comSSL465 smtp.gmail.comStartTLS587POP3 Server (Incoming Messages)pop.gmail.comSSL995 Please make sure, that POP3 access is enabled in the account settings.Login to your account and enable …

Read More »

Cấu hình mail Zoho

zoho mail

Nhu cầu tạo email theo tên miền riêng (ví dụ: dongdv@dongpolice.com) thường áp dụng cho các doanh nghiệp hoặc những website mang tính chất chuyên nghiệp. Trước đây, chúng ta có thể dễ dàng làm việc này thông qua dịch vụ Google App Business vì nó miễn phí, nhưng đáng …

Read More »

Send Mail Using Telnet

Send Mail Using Telnet Yesterday we had installed the Telnet client on our Windows Vista. Today, let’s try to send an email using nothing but the Telnet client. This is a very good way to troubleshoot problems in sending emails in your email client such as Microsoft Outlook, and while …

Read More »

MDaemon Tạo Group theo yêu cầu công ty

Tạo các user và group với nội dung sau: – Group “Admin” :NguyenQuocBao,VoLeTonTan,kuteobanhchai. Giới hạn 10 thành viên cho nhóm Admin.Trong đó kuteobanhchai là trưởng nhóm Admin, tất cả các thư gửi tới trưởng nhóm. -Group “ketoan” :kt1,kt2,kt3 , nhóm có tối đa là 3 thành viên. Trong đó, kt1 …

Read More »

HOW TO FIX “MISSING: /USR/LIB/LIBSTDC++.SO.6″ ZIMBRA INSTALLATION ON CENTOS 6.2 X86_64

When i try to install Zimbra 7.1.4 on linux CentOS 6.2 server, i got the following error message and cannot proceed the zimbra installation. How can i fix this ? MISSING: /usr/lib/libstdc++.so.6 [root@mail zcs-7.1.4_GA_2555.RHEL6_64.20120105094542]# ./install.sh --platform-override Operations logged to /tmp/install.log.2145 Checking for existing installation... zimbra-ldap...NOT FOUND zimbra-logger...NOT FOUND zimbra-mta...NOT FOUND …

Read More »
Translate »
0902 780 887