Home / Operating System

Operating System

Tổng hợp bài viết về các hệ điều hành

This website might not support the TLS 1.2 protocol SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION

Secure Connection Failed Error code: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION Chrome / Firefox / IE v.v.v Exp In Firefox, we do it below (1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful. (2) In the search box above the list, …

Read More »

Hướng dẫn khắc phục lỗi outlook bị treo, Outlook not responding đơn giản, chi tiết

Hướng dẫn khắc phục lỗi outlook bị treo, Outlook not responding đơn giản, chi tiết như sau: Các bạn thực hiện theo các bước sau: B1. Nhấn tổ hợp phím Windows + R  thì hộp Run xuất hiện B2. Nhập lệnh Outlook.exe /safe > Nhấn OK B3. Ở mục Profile Name chọn profile của bạn > …

Read More »

Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows 8, Windows 8.1

Thự hiện trong môi trường windows 8.1, sử dụng VPN server và được cấu hình mã hóa theo giao thức L2TP/IPsec – Presharekey Các bước thực hiện: 1. Truy cập Network and Sharing Center Bạn có thể vào qua Control Panel hoặc sử dụng Settings Search (Win + W) bằng từ ‘network’ 2. Tại cửa …

Read More »
Translate »
0902 780 887