Linux

How to reset Password Mysql on Linux

How to reset Password Mysql on Linux

How to reset Password Mysql on Linux service mysqld stopmysqld_safe –skip-grant-tables &mysql -u root 3. 1 use mysql; 3.2 update user set authentication_string=PASSWORD(“mynewpassword”) where User=’root’; 3.3 flush privileges; 3.4 quit 4. service mysqld stop5. service mysqld start Bài viết liên quan 1. Linux mysql syntax 2. MySQL Master Master Repliction …

Read More »

Linux ping Command Options

Question 1. How to use ping command? Begin with Ctrl + Alt + T for open command. Exp: Ping 172.24.72.6 # ping 172.24.72.6 PING 172.24.72.6 (172.24.72.6) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 172.24.72.6: icmp_seq=1 ttl=250 time=24.0 ms 64 bytes from 172.24.72.6: icmp_seq=2 ttl=250 time=23.6 ms Question 2. How to …

Read More »

Tạo USB Cài Linux tự động

Bạn sẽ không còn tốn thời gian để ngồi tạo từng USB cài đặt các bản Linux mỗi khi cần dùng với tiện ích này, đó là Tạo USB Cài Linux tự động Thông thường, người dùng yêu thích sử dụng các phiên bản Linux như Ubuntu, Fedora, FreeBSD,… muốn …

Read More »

Xây dựng Firewall cho hệ thống

Xây dựng Rirewall cho hệ thống Giải pháp: sử dụng iptables của Linux. Cách làm: Mở system configuration của Linux (gõ lệnh setup). Vào firewal, enabled firewall. Start iptables service (service iptables start). Tạo một chuỗi (chain) hoạt động cho danh sách chấp nhận và từ chối. Tạo danh sách …

Read More »
Translate »
0902 780 887