Windows

How to config Allow popup url

How to config Allow popup url ChromeTrên thanh địa chỉ trình duyệt nhập chrome://settings/content/popupsTrong trường Allowed to send pop-ups and use redirects => Add https://domain.doamin/ Firefoxabout:preferences#searchResults => Nhập popup => Trường Block pop-up windows Hoặc chọn tất cả Hoặc chọn extention và add url cụ thể

Read More »

Hướng dẫn khắc phục lỗi outlook bị treo, Outlook not responding đơn giản, chi tiết

Hướng dẫn khắc phục lỗi outlook bị treo, Outlook not responding đơn giản, chi tiết như sau: Các bạn thực hiện theo các bước sau: B1. Nhấn tổ hợp phím Windows + R  thì hộp Run xuất hiện B2. Nhập lệnh Outlook.exe /safe > Nhấn OK B3. Ở mục Profile Name chọn profile của bạn > …

Read More »

Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows 8, Windows 8.1

Thự hiện trong môi trường windows 8.1, sử dụng VPN server và được cấu hình mã hóa theo giao thức L2TP/IPsec – Presharekey Các bước thực hiện: 1. Truy cập Network and Sharing Center Bạn có thể vào qua Control Panel hoặc sử dụng Settings Search (Win + W) bằng từ ‘network’ 2. Tại cửa …

Read More »
Translate »
0902 780 887