Home / Thủ Thuật / Hacking

Hacking

DCHP spoofing with ettercap

DCHP spoofing with ettercap 1. Mô hình – DHCP server : là 1 Router ADSL. Ở đây mình dùng Tplink accesspoint . IP: 172.16.1.254 – Backtrack 5R3: xin IP từ DHCP server có IP: 192.168.1.106 2. Kịch bản – Attacker sẽ dựng 1 DHCP giả mạo – Khi client broadcast …

Read More »
Translate »
0902 780 887