Home / Thủ Thuật / Hacking / BackTrack

BackTrack

DCHP spoofing with ettercap

DCHP spoofing with ettercap 1. Mô hình – DHCP server : là 1 Router ADSL. Ở đây mình dùng Tplink accesspoint . IP: 172.16.1.254 – Backtrack 5R3: xin IP từ DHCP server có IP: 192.168.1.106 2. Kịch bản – Attacker sẽ dựng 1 DHCP giả mạo – Khi client broadcast …

Read More »

Metasploit trên BackTrack 5

cd /pentest/exploits/framework2 ./msfconsole msfupdate [Metasploit] Scan victim ( Một trong những bước quan trọng khi check site) Scan mục tiêu là vấn đề rất quan trọng.thu thập đc càng nhiều thông tin càng tốt.Chả thừa gì đối với chúng ta cả. Trong metasploit framework có một module sử dụng bộ …

Read More »

Enable SSH trên Backtrack 5

Enable SSH trên Backtrack 5 Bước 1: root@bt:~# sshd-generate Bước 2: root@bt:~# /etc/init.d/ssh start Bước 3:Kiểm tra xem đã thành công chưa root@bt:~# netstat -ntlp Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 3690/sshd

Read More »

Hướng dẫn đặt IP tĩnh trong Backtrack 5 R3

Để cấu hình địa chỉ IP tĩnh trong Backtrack 5, bạn phải chỉnh sửa một số tập tin cấu hình network tùy vào bản phân phối Linux mà bạn đang sử dụng. Ví dụ: IP Address: 192.168.1.2/24 Default Gateway: 192.168.1.1 DNS server: 8.8.8.8 – Gõ lệnh: root@bt:~# ifconfig eth0 192.168.1.2/24 …

Read More »

BackTrack 5R3 – Huyền thoại hacker?

Một số câu lệnh cơ bản: 1. Đăng nhập Backtrack Mặc định Backtrack 5 đăng nhập với tài khoản user=root password=toor 2. Chuyển chế độ vào giao diện đồ họa Mặc định BackTrack đăng nhập ở chế độ command. Muốn sử dụng giao diện đồ họa sử dụng lệnh root@bt: …

Read More »
Translate »
0902 780 887