Home / VoIP / Asterisk

Asterisk

Giải pháp Callcenter, tổng đài nội bộ, tổng đài analog, tổng đài panasonic, SIP protocol, H323 protocol

Asterisk Call Failed – 488 Not Acceptable Here

Asterisk Call Failed – 488 Not Acceptable Here. How to fix 488 Problem Description: When the user makes call by the SIP trunk with his Cloud PBX, the call failed. AnalysisThee PCAP log shows the provider returned the error response – 488 Not Acceptable Here. The SDP in the INVITE …

Read More »

Elastix Bài 3 – Hướng dẫn cài đặt và cấu hình phần mềm X-Lite với một Elastix Extension

Elastix Bài 3 – Hướng dẫn cài đặt và cấu hình phần mềm X-Lite với một Elastix Extension Download X-Lite X-Lite là một phầm mềm ứng dụng SIP miễn phí, bạn bấm vào link này Download X-Lite để tải bản cài đặt miễn phí của X-lite. Cài đặt X-Lite Sau khi tải …

Read More »

Các câu hỏi thường gặp về PBX

Các câu hỏi thường gặp về PBX Hệ thống Điện thoại PBX là gì? PBX là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh Private Branch Exchange (Tổng đài Nhánh Riêng), là một mạng điện thoại riêng được sử dụng trong phạm vi một công ty. Những người sử dụng …

Read More »

Tổng đài PABX cho doanh nghiệp lớn

Tổng đài PABX cho doanh nghiệp lớn Hiện nay các doanh nghiệp có thể lựa chọn trung kế tượng tự (CO) hay trung kế số (E1) cho tổng đài nội bộ PABX của mình. Nhưng loại trung kế nào là tối ưu, đảm bảo chất lượng tốt nhất, phù hợp …

Read More »

How to Install Wanpipe for card Sangoma A200/A400/…

how-to-install-wanpine-for-sangoma

How to Install Wanpipe for card Sangoma A200/A400 When you see error below Because wanpipe doesn’t like the current Dahdi driver. make[2]: *** [/usr/src/wanpipe-3.4.9/kdrvtmp/sdla_tdmv.o] Error 1 make[1]: *** [_module_/usr/src/wanpipe-3.4.9/kdrvtmp] Error 2 make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.18-194.32.1.el5-i686' make: *** [all] Error 2 Solution: the latest wanpipe installation to enjoy with Dahdi driver. …

Read More »

Cài đặt Tomcat6 bị lỗi

Khi cài đặt Tomcat6, Nếu gặp lỗi này => Error: Missing Dependency: /usr/bin/rebuild-security-providers is needed by package java-1.4.2-gcj-compat-1.4.2.0-40jpp.115.i386 (base) thì chạy các lệnh dưới. Xử lý: yum remove jpackage-utils yum –disablerepo=jpackage* install jpackage-utils yum install tomcat6 Bài 3. Elastix

Read More »
Translate »
0902 780 887