Home / Thủ Thuật / Hacking / Các thực hiện tấn công DoS trên Windows 7

Các thực hiện tấn công DoS trên Windows 7

Có lẽ chúng ta đã khá quen thuộc với khái niệm Dos. Mục đích chính của tấn công này là ngăn ngừa người dùng hợp pháp truy cập tới các dịch vụ.
Hôm nay, trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cá bạn một cách dễ dàng để tấn công DoS trên Windows 7 & 8 trong mạng LAN.

Yêu cầu:

  • BackTrack hoặc Kali Linux
  • Có thể thực hiện lệnh ping trên mạng LAN

Trong bài này, mình sử dụng Kali Linux.

Đi tới Application > Kali Linux >Stress Testing > Network Stress Testing > Flood_Router6

Click image for larger version. 

Name:	Screenshot from 2014-02-07 12:18:16.png 
Views:	59 
Size:	358.0 KB 
ID:	945

Thực hiện lệnh: flood_router6 -H eth0

Click image for larger version. 

Name:	Screenshot from 2014-02-07 12:23:26.png 
Views:	59 
Size:	235.9 KB 
ID:	947

eth0 là NIC của bạn đang dùng, kiểm tra bằng cách sử dụng lệnh ifconfig.

Kết quả của tấn công:
Trước khi tấn công:

Click image for larger version. 

Name:	dosonwin3-293x300.png 
Views:	59 
Size:	34.1 KB 
ID:	940

Sau khi tấn công:

Click image for larger version. 

Name:	dosonwin4-295x300.png 
Views:	59 
Size:	35.0 KB 
ID:	941

About dongpolicex2

Check Also

Web7: SQL injection – Các cách phòng chống và kết luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0902 780 887