Home / Thủ Thuật / Cách cấu hình DDWRT Clien cho WZR-HP-G300NH

Cách cấu hình DDWRT Clien cho WZR-HP-G300NH

Hướng dẫn cấu hình router sử dụng Frimware DD-WRT

Cách lắp đặt thiết bị router wireless
Thiết lập IP động cho card Lan của máy

– Chọn vào mục Properties của card mạng

– Tiếp đến chọn vào Internet Protocol (TCP/IP)

– Chọn vào mục Obtain an IP address automatically

 – Sao khi thiết lập xong ta sẽ xem router cấp Default Gateway cho máy bằng cách nhấn vào mục Support để xem
Tiến hành cấu hình router wireless theo các bước như sau:

– Mở chương trình duỵêt lên (IE, Firefox …..) và nhập vào địa chỉ 192.168.1.1

– Chọn vào mục Setup để tiến hành thay đổi IP, khi chọn vào thì sẽ hiện ra bản nhập user và pass, thì nhập vào theo như hình

– Ngay phần Local IP ta thay đổi thông số IP khác với IP của modem, có thể điền IP theo dạng 192.168.x.1 


– Thông số Default Gateway và DNS thì đối với mạng Viettel thì mới cần nhập vào để mạng sử dụng được ổn định hơn.
+ Default gateway, đối với số này thì mình lấy số defaut gateway mà modem cấp cho máy điền vào vd: 10.0.0.1; 192.168.1.1,
+ 2 ô dưới là số DNS, VD như của viettel thường là:
203.113.131.1 mặc định
203.113.131.2 mặc định
203.113.188.1

– Khi thay đổi xong nhớ chỉ nhấn Apply Setting không nên nhấn vào Save.

– Đợi vài giây để lưu cấu hình, nếu thấy lâu có thể bấm F5

– Khi thay đổi IP xong nhớ rút nguồn router ra và gắn lại để router cấp IP mới cho máy.

– Lúc này để vô cấu hình router ta phải nhập IP mà đã thay đổi. VD ở đây thay thành 192.168.3.1.

– Chọn vào mục Wireless để tiến hành cấu hình wireless cho thiết bị. Để đặt tên cho sóng wifi phát thì thay đổi ngay phần Wireless Network Name (SSID) (Mặc định là dd-wrt). Khi nhập xong chọn vào Apply Setting

– Để đặt mật mã cho wifi thì chọn vào mục Wireless Security để cấu hình.

– Ngay phần Security Mode tiếp tục bấm vào để chọn dạng mật mã, ta nên chọn mật mã dạng WPA Personal để được bảo mật tốt hơn, nếu đặt mật mã dạng cao hơn thì sẽ bị tình trạng truy cập chậm, 1 số thiết bị đời cũ không truy cập được.

– Mật mã trong mục này được giới hạn từ 8 cho đến 13 ký tự, bao gồm chữ hoặc số. Bấm Apply Setting để lưu

– Đến thiết lập user và pass config thiết bị thì chọn vào phần Administration để thay đổi

About dongpolicex2

Check Also

ERROR Remote Desktop CredSSP encryption Oracle remediation

Remote Desktop CredSSP encryption Oracle remediation: This is a quick credssp registry fix for the …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0902 780 887