Home / Operating System / Linux / Cài đặt Oracle 10G trên Redhat 5

Cài đặt Oracle 10G trên Redhat 5

Cài đặt Oracle 10G trên Redhat 5 .

Lâu lắm rồi không viết gì đó đóng góp cho diễn đàn. Tối nay thứ 7, được ngày nghỉ ngồi viết bài này..Đóng góp cho NN thêm phong phú. Hy vọng sẽ giúp ich đc cho các bạn đang tìm hiểuOracle và Redhat nói chung.Những ai là chuyên gia thì em xin nhận được sự góp ý.
Thực sự không biết Post bài này vào đâu..nhưng e nghĩ vào đây là Hợp lý nhất. vì Cài đặt cũng liên quan đến chủ yếu là về kiến thức Redhat.

OK. tiến hành nhé.

1. Yêu cầu phần cứng.

Trích:
+ RAM >=512MB
+ SWAP (Pagefile) =2RAM
+ Hard disk free>1.5GB

=> cái này thì chắc ok. các bạn làm quen thì cài trên vmw là ngon nhất..!

2. Yêu cầu phần mềm.

Trích:
• X Window System
• GNOME Desktop Environment
• Editors
• Graphical Internet
• Text-based Internet
• Server Configuration Tools
• Development Tools
• Administration Tools
• System Tools

3. Download Oracle 10g.

4. Chuẩn bị trước khi cài đặt.

Viết thêm những dòng dưới đây vào cuối file /etc/security/limits.conf :

Trích:
* soft nproc 2047
* hard nproc 16384
* soft nofile 1024
* hard nofile 65536

– Vào :vi /etc/redhat-release

Trích:
redhat-3

– Bổ sung những dòng sau (nếu chưa tồn tại) vào cuối file /etc/pam.d/login

Trích:
session required /lib/security/pam_limits.so

– Disable SELINUX:

Trích:
# vi /etc/selinux/config

và tìm dòng sau: sửa lại như sau:

Trích:
SELINUX=disabled

– Cài đặt thêm các gói sau (nếu chưa cài):
Các gói này đều có trong đĩa DVD của bộ Redhat => các bạn cho đĩa vào mount vào nhé. Nó nằm trong thư mục Server thì phải.

Lệnh Mount: cho vào thư mục media chẳng hạn .

Trích:
# mount /dev/cdrom /media/

Và cài thêm các gói sau.

Trích:
rpm -Uvh setarch-1*
rpm -Uvh compat-libstdc++-33-3*
rpm -Uvh make-3*
rpm -Uvh glibc-2*

Tiếp nhé:

Trích:
rpm -Uvh openmotif-2*
rpm -Uvh compat-db-4*
rpm -Uvh libaio-0*
rpm -Uvh gcc-3*rpm -Uvh compat-gcc-32-3*
rpm -Uvh compat-gcc-32-c++-3*

=> các phiên bản các gói có thể khác nhau tí xíu…như 2.2 or 2.3 nhưng không thành vấn đề…các bạn cứ TAB là nó ra.

OK => thế là xong các gói yêu cầu.

– Tạo nhóm và user cài đặt:

Trích:
groupadd oinstall
groupadd dba
groupadd operuseradd -g oinstall -G dba oracle
passwd oracle

=> chắc không cần giải thích đoạn này nhỉ…..

Tạo thư mục cài đặt:

Trích:
mkdir -p /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1
chown -R oracle.oinstall /u01

Login bằng user oracle và bổ sung những dòng sau vào cuối file .bash_profile:

Trích:
# Oracle Settings
TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIRORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/10.2.0/db_1; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=TSH1; export ORACLE_SID
ORACLE_TERM=xterm; export ORACLE_TERM
PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH

LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH
#LD_ASSUME_KERNEL=2.4.1; export LD_ASSUME_KERNEL

if [ $USER = “oracle” ]; then
if [ $SHELL = “/bin/ksh” ]; then
ulimit -p 16384
ulimit -n 65536
else
ulimit -u 16384 -n 65536
fi
fi

5. Cài đặt .
Sau khi download về. các bạn copy thư mục cài đặt oracle vào /home/oracle chẳng hạn => sau đó giải nén nó ra. Lệnh cũng đơn giản thôi.

Trích:
unzip 10201_database_linux32.zip

=> sau khi đã giải nén..chuyển vào thư mục oracle .

Login bằng user Oracle và thực hiện dòng lệnh sau:

Trích:
./runInstaller
Trích:
Khi thi hành lệnh trên có thể báo lỗi JAVA pool. Cài đặt không thể thực hiện được. Tắt toàn bộ các chương trình đang chạy. Logout và sau đó login trở lại user oracle(nếu ko thì restart laị máy). Nếu không báo lỗi JAVA pool và hiện ra giao diện cài đặt thì tiến hành theo các bước cài đặt ở dưới. Ngược lại, kiểm tra các bước ở trên.

…còn tiếp….!

. Nếu ok…kiểm tra check các yêu cầu đã passed. thì chuyển qua bước cài đặt bằng hình ảnh.

=> các bạn có thể chọ 2 kiểu cài đặt Advanced or Basic , để có thể tùy biến thêm , nên chọn Advanced.


Chọn như mặc định.

Các bạn có 3 lựa chọn cài đặt.. ở đây chọn Enterprise .

Thư mục sẽ lưu trữ oracle, sau này để dễ quản lý .
các bạn chỉ cần gõ : cd $ORACLE_HOME => do biến môi trường đã đc thiết lập từ bước trên, là có thể chuyển đến nhanh chóng thư mục này.

Tiến hành check cáci yêu cầu.

Tùy chọn SID, và Character. => cái SID các bạn phải nhớ vì sau này còn Connect vô database.

Đặt pass cho database.

đến đây cơ bản các bước đã xong..chỉ còn Install nữa thôi.

Tiến hành cài đặt.

Login với quyền root và thực hiện 2 lệnh trên.

OK. sau khi chạy xong các bạn có thể Kết thúc quá trình cài đặt.

Nếu muốn tạo thêm database thì làm như sau:

Trích:
Cd $ORACLE_HOME
Cd bin
./dbca

=> sẽ có 1 giao diện đồ họa => bạn có thể dễ dàng làm theo.

Bạn cũng có thể quản lý thông qua Giao diện WEB bằng cách:

Trích:
Enterprise mannagerhttp://ip:1158/em

Chúc các bạn học tốt.!

About dongpolicex2

Check Also

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL cho NGINX/Apache miễn phí từ Let’s Encrypt (Debian/Ubuntu/CentOS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0902 780 887