Home / Operating System / Linux (page 5)

Linux

Crontab trong Linux

Crontab trong Linux 1. Cron là gì?  Cron là một tiện ích cho phép thực hiện các tác vụ một cách tự động theo định kỳ, ở chế độ nền của hệ thống. Crontab (CRON TABle) là một file chứa đựng bảng biểu (schedule) của các entries được chạy.   …

Read More »

MONITOR BANDWIDTH USAGE PER PROCESS WITH NETHOGS TOOL

MONITOR BANDWIDTH USAGE PER PROCESS WITH NETHOGS TOOL GIT – I have Red Hat Enterprise Linux 6.x server. How do I find out and groups network bandwidth usage by process under Linux operating systems? How do I find out what programs are using network bandwidth under Linux operating systems? Website : http://nethogs.sourceforge.net/   You need to use …

Read More »

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TRÊN LINUX

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TRÊN LINUX GIT –  Có nhiều bạn khi lần đầu tiên đến với Linux cảm giác sự khó khăn và bất tiện của việc cài đặt các ứng dụng trênLinux, đặc biệt là các ứng dụng phải cài đặt từ mã nguồn. Bài học tiếp theo chúng ta sẽ …

Read More »
0902 780 887