Home / Operating System / Linux (page 4)

Linux

Linux: Set date time

Linux: Set date time (Anhgolden’s Blog)-Để kiểm tra ngày giờ hiện hữu ta dùng lệnh date. Còn để thiết lập lại ngày và giờ cho linux ta dùng lệnh # date –set=’yyyymmdd hh:mm:ss’ Ngoài việc chủ động Set datetime, còn có thể thực hiện đồng bộ datetime với NTP Server (Network Time …

Read More »

Command of Linux

Linux System check commands CPU info # cat /proc/cpuinfo; echo processor : 0 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 15 model name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5670 @ 1.80GHz stepping : 13 cpu MHz : 800.000 cache size : 2048 KB physical id : 0 siblings : …

Read More »

[Orion NPM] Cài đặt Orion Network Performace Monitor

[Orion NPM] Cài đặt Orion Network Performace Monitor 1.1 Cài đặt Orion Network Performace Monitor 1.1.1 Licensing Orion Network Performance Monitor Orion NPM có thể giám sát được các đối tượng sau: – Interfaces: Bao gồm switch port, interfaces vật lý, interfaces ảo, sub-interfaces, VLANs. – Nodes: Các node bao gồm …

Read More »

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình CSF chống DoS, chống Hack (ConfigServer & Firewall)

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình CSF chống DoS, chống Hack (ConfigServer & Firewall) CSF (ConfigServer & Firewall) là 1 gói ứng dụng hoạt động trên Linux như 1 Firewall được phát hành miễn phí để tăng tính bảo mật cho server (VPS và Dedicated). CSF hoạt động dựa …

Read More »
0902 780 887