Home / Operating System / Phần Mềm / HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM BẢO HIỂM XÃ HỘI VNPT 2.0

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM BẢO HIỂM XÃ HỘI VNPT 2.0

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM BẢO HIỂM XÃ HỘI VNPT 2.0

Hiện tại chương trình BHXH VNPT 2.0 – Bảo hiểm Ivan VNPT đã nâng cấp lên phiên bản 2.0 với nhiều tính năng và cập nhập thêm nhiều mẫu khai bảo hiểm xã hội cho khách hàng. Chukysovnpt.com.vn hướng dẫn cho doanh nghiệp cài đặt chương trình bảo hiểm xã hội điện tử vnpt.

Bước 1:

Để sử dụng phần mềm VNPT- BHXH 2.0, trước hết khách hàng cần đăng ký bảo hiểm xã hội của vnpt trên trang vnpt-bhxh.vn .Khách hàng sẽ được cấp user và pass để đăng nhập phần mềm Ivan vnpt 2.0.

Bước 2:

Truy cập vào trang vnpt-bhxh.vn, bấm vào mục tải phần mềm tải bản cài đặt VNPT-BHXH 2.0.

Bước 3:

Chạy chương trình VNPT-BHXH 2.0 exe đã down về máy

Bước 4: 

Cài đặt chương trình VNPT- BHXH 2.0.

Bước 5:

Sau khi hoàn tất cài đặt xong phần mềm trên máy sẽ xuất hiện chương trình bảo hiểm xã hội vnpt với  icon VNPT-BHXH 2.0 khách hàng click vào và đăng nhập user và pass đã được cung cấp.

DOWNLOAD BHXH VNPT 2.0

1. How to fix Error this pc doesn’t meet the minimum system requirements windows 11 on vmware

2. Truy cập Link megadomain VNPT từ Internet explore

About dongpolicex2

0902 780 887