Kết hợp Panda GateDefender Performa với Vmware ESXi để bảo vệ các Host bên trong ESXi

Kết hợp Panda GateDefender Performa với Vmware ESXi để bảo vệ các Host bên trong ESXi Giới thiệu : Panda Security, Công ty chuyên các sản phẩm Cloud Security  đã công bố GateDefender Performa đã đạt được chứng nhận VMware ™ Ready ,giúp  nó sẵn sàng để chạy trên môi …

Read More »

SHELL SCRIPT TO CHECK LINUX SYSTEM HEALTH

SHELL SCRIPT TO CHECK LINUX SYSTEM HEALTH   GIT – This article we are introducing a shell script to perform linux system health check. This script collects system information and status like hostname, kernel version, uptime, cpu / memory / disk usage. Script uses hostname, uptime, who, mpstat, lscpu, ps, top, df, free, bc commands to get system information and cut, grep, awk and sed …

Read More »

UNDERSTANDING THE TOP COMMAND ON LINUX

UNDERSTANDING THE TOP COMMAND ON LINUX Know what is happening in “real time” on your systems is in my opinion the basis to use and optimize your OS. On ArchLinux or better on GNU/Linux in general the top command can help us, this is a very useful system monitor that is really easy to use, …

Read More »

Tạo virtualhost cho server với VertrigoServ và AppServ

Tạo virtualhost cho server với VertrigoServ và AppServ Đối với những người thiết kế web, chắc đường link: http://localhost/nukeviet/ , http://localhost/forum/ rất quen thuộc. Nó dẫn bạn đến trang chủ của portal nukeviet mà bạn đã cài từ trước trong máy tính. Đã bao giờ bạn nghĩ, làm thế nào để chỉ việc gõ …

Read More »
Translate »
0902 780 887