Tạo tính năng trả lời tự động mail yahoo

Tạo tính năng trả lời tự động yahoo mail Bạn có thể thiết lập Yahoo Mail để gửi thư trả lời tự động cho các email bạn nhận được khi vắng mặt. Tạo tính năng trả lời tự động Di chuột đến biểu tượng menu Thiết lập và chọn Thiết …

Read More »

Kerial Winroute Firewall

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH KERIO WINROUTE, KERIO CONNECT (Firewall và Mail server) A.MÔ HÌNH B.CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI – Bài Lab gồm: 1 Máy Windows server 2003 làm DC, Mail Server (Kerio Connect) 1 Máy Windows server 2003 làm Firewall (Kerio Winroute). 1 Máy Xp dùng làm máy của VIP. …

Read More »

Apache…Cấu hình Server và VPS chạy nhiều domain cùng 1 ip cùng cổng 80

Cấu hình nhiều domain trên 1 ip tĩnh, 1 cổng trên cùng 1 server thì đơn giản Chỉnh trong file httpd-vhosts.conf <VirtualHost *:80> ServerAdmin lam@vn DocumentRoot “/www/1” ServerName lam@net ServerAlias www@lam@net </VirtualHost> <VirtualHost *:80> ServerAdmin lam@vn DocumentRoot “/www/2” ServerName 2@net ServerAlias www@2@net </VirtualHost> Giờ giải pháp đưa ra là làm …

Read More »
Translate »
0902 780 887