MDaemon Tạo Group theo yêu cầu công ty

Tạo các user và group với nội dung sau: – Group “Admin” :NguyenQuocBao,VoLeTonTan,kuteobanhchai. Giới hạn 10 thành viên cho nhóm Admin.Trong đó kuteobanhchai là trưởng nhóm Admin, tất cả các thư gửi tới trưởng nhóm. -Group “ketoan” :kt1,kt2,kt3 , nhóm có tối đa là 3 thành viên. Trong đó, kt1 …

Read More »

Cấu hình file /etc/fstab để quản lý việc mount thiết bị trong Linux

Trong Linux, file fstab nằm tại thư mục /etc. Bài viết này sẽ tìm hiểu nội dung và cách chỉnh sửa thông tin trong file này và ngụ ý rằng bạn đã biết cơ bản về lệnh mount (xem lại bài “Làm sao để mount/unmount filesystem trong Linux”).  1.     Giới thiệu File cấu hình /etc/fstab chứa …

Read More »

Install iotop

1.Introduction What Is iotop? IOTop is a very essential tool for system administrator if you are interested to track down an IO bottleneck of your server. Vmstat also provides an optimal report although it is hard to pinpoint the error using vmstat. Vmstat can help you to understand there is …

Read More »
0902 780 887