Home / Core Networking / Cisco / Các loại password trên router Cisco

Các loại password trên router Cisco

Các loại password trên router Cisco

Các loại password trên router Cisco

Nội dung bài 4:

– Đặt password Console

– Đặt password  enable

– Đặt password telnet

– Mã hóa các password đã đặt

Chi tiết thực hiện:

Các loại password đăng nhập trong Cisco

1. Mật khẩu Console: Cổng Console dùng trong trường hợp

– Cấu hình lần đầu tiên

– Recovery mật khẩu

– Cài đặt, nâng cấp IOS

Đặt mật khẩu truy cập cho cổng consol trên router  nhằm giới hạn người dùng truy xuất Router/switch qua cổng này.

Các bước cấu hình:

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#line console 0
Router(config-line)#password yourpassword

Router(config-line)#login

Router(config-line)#exit

Sau khi reload lại router thì IOS yêu cầu nhập mật khẩu vừa đặt

Press RETURN to get started.

User Access Verification

Password: bạn nhập mật khẩu vừa đặt (chú ý là mật khẩu không hiển thị gì trên giao diện cả)

Router#

2. Mật khẩu telnet: Dùng để bảo mật cho đăng nhập từ xa vào Router.

Ví dụ như mô hình, bạn ngồi từ Pc06 vẫn có thể telnet đến Router/switch và làm việc qua giao diện dòng lệnh (có thể mạng LAN hoặc là mạng Internet, miễn là bạn có thể liên lạc được với Router)

2016-03-01_101613

 

Router#configure terminal

Router(config)#

Router(config)#line vty 0 4  ← cho phép 5 máy truy cập cùng lúc

Router(config-line)#password yourmatkhautelnet

Router(config-line)#login

Router(config-line)#end

Router#exit

Tại các máy tính trong mạng hoặc các router khác, ta dùng các công cụ có hỗ trợ dịch vụ telnet như puty

3. Mật khẩu chế độ enable: Dùng để bảo mật cho đăng nhập vào “global configuration mode”, Có hai loại, mật khấu không mã hóa và mật khẩu mã hóa, nếu đặt hai loại mật khẩu cùng lúc thì loại mật khẩu không mã hóa sẽ không còn hiệu lực thay vào đó mật khẩu dạng “enable secret”sẽ được hỏi để được quyền đăng nhập

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#enable password yourmatkhauenable <—Dạng pass không mã hóa

Router(config)#enable secret yourmatkhausecret <—Dạng pass mã hóa

Router(config)# end

Router con0 is now available

Press RETURN to get started.

User Access Verification

Password: “nếu đặt cùng lúc password ở trên thì password matkhausecret sẽ đăng nhập được vào hệ thống vì được ưu tiên”

4. Câu lệnh để mã hóa toàn bộ password được đặt

Router#

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#service password-encryption ← Dùng mã hóa toàn bộ các loại password

5. Show kiểm tra kết quả

Router#show runn

Building configuration…

Current configuration : 1144 bytes

!

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname Router

!

enable secret 5 $1$mERr$4Tbo8GSFVVzqEHDXohOb7/

enable password 7 0838435B1B14040319030D112F25252A3F30
!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

line con 0!

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

!

end

Liên quan: Câu lệnh cấu hình router cisco và Switch Cisco cơ bản

About dongpolicex2

Check Also

How to access Ruckus Wireless Admin by portal web

How to access Ruckus Wireless Admin by portal web. Device: Ruckus ZoneFlex H500 Truy cập …

Leave a Reply

0902 780 887