Home / Core Networking / Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows 8, Windows 8.1

Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows 8, Windows 8.1

Thự hiện trong môi trường windows 8.1, sử dụng VPN server và được cấu hình mã hóa theo giao thức L2TP/IPsec – Presharekey

Các bước thực hiện:

1. Truy cập Network and Sharing Center

Bạn có thể vào qua Control Panel hoặc sử dụng Settings Search (Win + W) bằng từ ‘network’

2. Tại cửa sổ Network and Sharing Center click chọn Set up a new connection or network

3. Chọn Connect to a workplace, và nhấn Next

4. Click chọn Use my Internet connection (VPN)

5. Nhập IP hoặc tên miền của VPN Server và nhấn Create

6. Truy cập lại cửa sổ Network and Sharing Center, nhấn chọn Change adapter settings

7. Tại mục Security chọn kiểu mã hóa và giao thức chứng thực phù hợp với cấu hình phía server

8. Tiếp theo chọn Advanced settings để nhập mã Pre-share key

9. Click biểu tượng mạng góc trái màn hình chọn VPN Connection và Connect

10. Nhập User và passửod khi được yêu cầu

Tham khảo:

Hướng dẫn cài đặt và import cấu hình VPN Fortinet Client

Hướng dẫn sử dụng WARP+ VPN Unlimited

WARP+ VPN miễn phí trên Windows – VPN Clouflare

About dongpolicex2

Check Also

How to fix your device is missing important security and quality fixes

How to fix your device is missing important security and quality fixes Có 2 cách …

0902 780 887