Home / Operating System / Windows / Router / Cấu hình giao thức định tuyến RIP

Cấu hình giao thức định tuyến RIP

A. Mục tiêu của bài lab:
Đặt địa chỉ IP cho các interface trên các Router 1, 2 và 4 và sau đó cấu hình RIP cho các router. Cụ thể ta sẽ làm các công việc sau:
1. Đặt hostname cho các router và kích hoạt các interface của chúng.
2. Cấu hình RIP.
3. Chọn các mạng được kết nối trực tiếp với nhau.
4. Xem bảng định tuyến.
5. Xem thông tin về giao thức RIP.

B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta sẽ sử dụng Router 1, 2 và 4.

C. Các bước thực hiện:
(cách làm của bước 1 và 2 của 2 bài lab 12 và lab 13 này khá giống nhau, chỉ khác nhau ở các địa chỉ IP được gán cho các interface)

 

1. Dưới đây là sơ đồ kết nối giữa các router và các địa chỉ IP được gán cho các interface trên các router.

2. Sau khi đã cấu hình xong các địa chỉ IP cho mỗi interface ta cần kiểm tra xem các Router là ‘hàng xóm’ của nhau (được kết nối trực tiếp với nhau) có thể “thấy” nhau (liên lạc được) hay không.

3. Giờ ta đi vào bước cấu hình RIP làm giao thức định tuyến cho các router. Thật dễ dàng để cấu hình với RIP; đầu tiên ta cần vào Configurarion mode trên R1.

R1#
R1#config t
R1(config)#

4. Gõ lệnh sau để cấu hình RIP cho R1.

R1(config)#router rip
R1(config-router)#

5. Thêm các mạng mà R1 kết nối trực tiếp tới.

R1(config-router)#network 10.0.0.0
R1(config-router)#network 172.16.0.0

6. Ta vừa cấu hình RIP cho R1, giờ kết nối tới R2 và vào Configuration mode

R2#
R2#config t
R2(config)#

7. Cấu hình RIP cho R2.

R2(config)#router rip
R2(config-router)#

8. Thêm (các) mạng mà R2 kết nối trực tiếp tới.

R2(config-router)#network 10.0.0.0

9. Tiếp theo ta sẽ cấu hình RIP cho R4. Kết nối tới R4 và vào Configuration mode

R4#
R4#config t
R4(config)#

10. Cấu hình RIP cho R4.

R4(config)#router rip
R4(config-router)#

11. Thêm (các) mạng mà R4 kết nối trực tiếp tới.

R4(config-router)#network 172.16.0.0

12. Ta vừa cấu hình RIP cho tất cả các router. Nhấn Ctrl+Z để thoát khỏi Privileged mode và xét xem ta có thể ping tới các router không được kết nối trực tiếp với nhau (giữa R2 và R4) hay không. Từ R2, thử ping tới cổng Ser2/0 của R4 có địa chỉ IP là 172.16.10.2.

13. Kết nối tới R4 và ping thử tới cổng Fa0/0 của R2 có địa chỉ IP là 10.1.1.2.

14. Nếu R2 và R4 có thể ping thành công nhau thì ta cũng đã cấu hình định tuyến sử dụng RIP thành công. Giờ ta xem bảng định tuyến của R4

R4#show ip route

15. Xem thông tin về (các) giao thức định tuyến mà R4 đang sử dụng

R4#show ip protocols

About dongpolicex2

Check Also

Copy video, ảnh từ iPhone iPad vào máy tính không cần iTunes

Có nhiều cách Copy video iPhone vào máy tính như: Đồng bộ video, ảnh từ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0902 780 887