Home / Uncategorized / Đáp Án 12 Câu Hỏi Giao Dịch Binance Futures

Đáp Án 12 Câu Hỏi Giao Dịch Binance Futures

Đáp Án 12 Câu Hỏi Giao Dịch Binance Futures

Answers to 12 Binance Futures Trading Questions – Đáp Án 12 Câu Hỏi Giao Dịch Binance Futures

1. Mức đòn bẩy khả dụng tối đa trên Binance Futures là bao nhiêu?

A: 125x

2. Ví nào sau đây không được hỗ trợ giao dịch trên Binance Futures?

A: Ví Margin

3. Đâu không phải là điểm khác biệt chính giữa hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT và hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin?

A: Mức đòn bẩy

4. Mức thiệt hại tối đa khi giao dịch hợp đồng tương lai là bao nhiêu?

A: 100% thế chấp

5. Đâu không phải là điểm khác biệt chính giữa hợp đồng tương lai vĩnh cửu và hợp đồng tương lai theo quý?

A: Phương pháp giao dịch

6. Nếu một người dùng có lệnh hoặc vị thế đang mở, người dùng có thể thực hiện hành động nào sau đây:

A: Vay tiền bằng chức năng cross collateral

7. Mức giá nào sẽ được Binance Futures dùng làm giá tham chiếu để xác định xem một vị thế có nên bị thanh lý hay không?

A: Giá đánh dấu

8. Khi nào thì người dùng sẽ bị gọi ký quỹ? Khi số dư ký quỹ của nó họ thấp hơn:

A: Mức ký quỹ duy trì

9. Liệu BNB trong ví ký quỹ bằng USDT của người dùng có thể được dùng làm ký quỹ để mở vị thế mới không?

A: Không, BNB trong ví ký quỹ bằng USDT của người dùng chỉ có thể được sử dụng để trả hoa hồng

10. Liệu PNL chưa ghi nhận có thể được dùng làm ký quỹ để mở vị thế mới không?

A: Có

11. KHÔNG nên thực hiện hành động nào sau đây giữa lúc giá đang có biến động dữ dội?

A: Sử dụng lệnh Market để mở hoặc đóng vị thế.

12. Bạn có nên vay cá nhân để giao dịch futures?

A: Không, tôi nên giao dịch bằng khả năng tài chính của mình

About dongpolicex2

Check Also

Hướng dẫn cài đặt và import cấu hình VPN Fortinet Client

How to install and import VPN Fortinet Client configuration – Hướng dẫn cài đặt và …

0902 780 887