Home / Uncategorized

Uncategorized

How to config Allow popup url

How to config Allow popup url ChromeTrên thanh địa chỉ trình duyệt nhập chrome://settings/content/popupsTrong trường Allowed to send pop-ups and use redirects => Add https://domain.doamin/ Firefoxabout:preferences#searchResults => Nhập popup => Trường Block pop-up windows Hoặc chọn tất cả Hoặc chọn extention và add url cụ thể

Read More »

Tab Groups Broswer

Hướng dẫn Tab Group trên trình duyệt Chrome / Edge Đối với Broswer Chrome thực hiện như sau Gõ vào thanh địa chỉ chrome://flags/ và thực hiện như Video hướng dẫn bên dưới Bước 1 Tab group save Bước 2 Relauch Chrome Bước 3 Create Group Đối với Broswer Edge …

Read More »

GSM Carrier Codes – Mã sóng mạng

GSM Carrier Codes – Mã sóng mạng Định nghĩa: Trong lĩnh vực truyền thông, một tần số đã định có thể được điều biến để tải thông tin, hoặc một công ty cung cấp các dịch vụ điện thoại và truyền thông cho người dùng. Cách ghi GMS carrier code …

Read More »

Common commands of Cisco devices – Các lệnh phổ biến của các thiết bị Cisco

Common commands of Cisco devices – Các lệnh phổ biến của các thiết bị Cisco Command dòng lệnhMô tảterminal length 0Set terminal display without restrictionshow versionView version, equipment running timeshow inventoryView serial number SNshow licenseView device licenseshow clockView device clock informationshow fanView fanshow powerView powershow env allCheck equipment temperature, power …

Read More »

Hướng dẫn khắc phục lỗi outlook bị treo, Outlook not responding đơn giản, chi tiết

Hướng dẫn khắc phục lỗi outlook bị treo, Outlook not responding đơn giản, chi tiết như sau: Các bạn thực hiện theo các bước sau: B1. Nhấn tổ hợp phím Windows + R  thì hộp Run xuất hiện B2. Nhập lệnh Outlook.exe /safe > Nhấn OK B3. Ở mục Profile Name chọn profile của bạn > …

Read More »

Thông số trong Queue Asterisk – Quản trị tổng đài Voip asterisk.

Queues được cấu hình trongqueues.conf. Tập tin này rất quen thuộc đối với các bạn admin quản trị tổng đài Voip asterisk. Thông số này luôn được set  persistentmembers = yes để các agent tự động thêm vào khi asterisk khởi động. Thông số trong Queue – Quản trị tổng đài Voip asterisk. …

Read More »
Translate »
0902 780 887