Home / Uncategorized

Uncategorized

The initial root and user password is password vmware converter login

Converter standalone stalls at 1% due to username/password Converter standalone stalls at 1% due to username/password Solution 1: Enable the useSourcePasswordInHelperVm flag in the converter-worker.xml file. To enable the useSourcePasswordInHelperVm flag: Browse for the converter-worker.xml file.Note: By default, the converter-worker.xml file is located at:Windows 7, 10 and 2008 Server – C:\ProgramData\VMware\VMware vCenter Converter Standalone.Windows Vista, XP and 2003 Server – %ALLUSERSPROFILE%\VMware\VMware vCenter …

Read More »

Kon-boot v2.7 Phần mềm đăng nhập windowns 7, windows 8, windows 10 khi quên mật khẩu

Hướng dẫn sử dụng:​- Chuẩn bị 1 USB khoảng 1Gb và đã format về chuẩn FAT32 (Hoặc 1 CD hoặc DVD trắng) , 1 máy tính có thể vào bình thường để tạo boot.– Sau khi Download phần mềm Kon-boot V2.7 (hoặc v2.5) về máy tính, tiến hành giải nén để được …

Read More »
0902 780 887