Home / Operating System / Phần Mềm / HƯỚNG DẪN ADD SSL VÀO IIS Windows

HƯỚNG DẪN ADD SSL VÀO IIS Windows

HƯỚNG DẪN ADD SSL VÀO IIS

1.    Add SSL certificate cho Web Server:

+  Mở Internet Information Services (IIS) Manage từ Administrative Tools. Chọn TEST, Trên cửa sổ giữa chọn Server Certificates. Trong phần Action, chọn Import

Pass: 12345678

2.    Cấu hình Website với SSL:

+  Trên màn hình Internet Information Services (IIS) Manager, chọn Site, sau đó chuột phải vào trang web Demo và chọn Edit Binding

+  Tại Type chọn https, Ip address chọn IP của máy và hostname iis7.vhost.vn Web server TEST SSL Certificate chọn Demo đã tạo ở bước trên, click OK.

+  Vào máy client hoặc bất kỳ máy nào trong mạng, vào địa chỉ https://iis7. dongpolice.com ta thấy truy cập thành công.( iis7 hay tùy bản khác nhau nhé).

About dongpolicex2

0902 780 887