Home / Operating System / Phần Mềm / Hướng dẫn sử dụng IBM SPSS Môn QTKD trong Thạc Sĩ || Cao Học

Hướng dẫn sử dụng IBM SPSS Môn QTKD trong Thạc Sĩ || Cao Học

SPSSStatistical Package for the Social Sciences là phần mềm máy tính phục vụ công tác phân tích thống kê.

  • SPSS được sử dụng rộng rãi trong các trường đại học, sau đại học. Dùng để đánh giá Sinh Viên, hoặc dùng cho Sinh Viên đánh giá, khảo sát thực tập ở các Doanh Nghiệp.
  • SPSS dùng để đánh giá sự hài lòng của khách hàng: Sử dụng các mô hình .
    Gronroos (Nordic Model), SERVQUAL, ROPMIS,… và các biến thể từ các mô hình này.
  • Đánh giá sự hài lòng của người lao động (Job satisfaction): Mô hình JDI. Minesota.
  • Đánh giá chấp nhận các hệ thống thông tin: Sử dụng mô hình Chấp nhận công nghệ (TAM), thành công hệ thống thông tin (ISS), mô hình TRA, TPB (Ajzen), E-Cam…
  • Đánh giá xu hướng chuyển đối, rào cản chuyển đối trong lĩnh vực thương mại điện tử, viễn thông.
  • Đánh giá sự hài lòng của học viên, sinh viên : Sử dụng mô hình CEQ, SERVQUAL
  • Đánh giá việc thu hút đầu tư vào các địa phương khác nhau: Các nghiên cứu này được thực hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Ngân hàng, tư vấn dịch vụ công (thuế, hỗ trợ việc làm), giáo dục, viễn thông, chấp nhận hệ thống thông tin.

Tham khảo: How to Build App Portable with ThinApp of VM

Download phần mềm SPSS – Link Google Dirve – tốc độ nhanh

Video Hướng dẫn

About dongpolicex2

Check Also

WARP+ VPN miễn phí trên Windows – VPN Clouflare

Sử dụng APKCombo VPN để cài WARP+ (1.1.1.1) – VPN Clouflare Download phiên bản tương …

Leave a Reply

0902 780 887