Home / Operating System / PFSENSE (Phần 3) CÂN BẰNG TẢI

PFSENSE (Phần 3) CÂN BẰNG TẢI

PFSENSE (Phần 3)

CẤU HÌNH CÂN BẰNG TẢI
Tác Giả : Nguyễn Thanh Hiếu (CLH)

1) Trong giao diện cấu hình Pfsense:

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 905×571

Chọn Load Balancer -> Thiết lập Load balancing.

Chọn “+”

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 903×575

Type -> chọn Gateway

Chọn vào Load Balancing

Đưa dang sách WAN vào danh sách Load balancing

Đưa dang sách WAN2 vào danh sách Load balancing.

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 901×571

Kiểm tra lại 2 Default Gateway đã được đưa vào danh sách.

Thiết lập Rule cho quá trình Load Balancing.

Chọn “+”

Interface : WAN

Gateway -> Chọn LOAD BALANCER.
Destination : WAN1
Chọn Save

Chọn Apply Changes

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 903×577

Tương tự -> Thiết lập cho WAN2

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 901×573

Gateway -> Chọn LOAD BALANCER  Save.

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 902×571

Chọn Apply changes

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 903×571

Kiểm tra lại trạng thái Load Balancing vừa mới thiết lập.

2.kiểm tra trạng thái Load Balancing và test trên máy Client

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 904×570

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 903×572

Cơ chế Loab Balancing dang hoạt động tốt. Hai Line Internet dang ở chế độ Online.

Giả lập tắt Router ADSL 1 -> Kết quả WAN : Offline, otp1 : Online.

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 901×571

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 952×739

Kiểm tra ra internet bằng WAN2 -> truy cập tốt trang http://www.nhatnghe.com

Giả lập tắt Router ADSL 2 -> Kết quả WAN : Online, otp1 : Offline.

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 962×717

Kiểm tra ra internet bằng WAN1 -> truy cập tốt trang http://www.nhatnghe.com/forum

About dongpolicex2

Check Also

WARP+ VPN miễn phí trên Windows – VPN Clouflare

Sử dụng APKCombo VPN để cài WARP+ (1.1.1.1) – VPN Clouflare Download phiên bản tương …

Leave a Reply

0902 780 887