Home / Uncategorized / Tắt chế độ tiên đoán chữ trên Mac Book, Iphone

Tắt chế độ tiên đoán chữ trên Mac Book, Iphone

Các bạn đang thắc mắc tại sao cứ đánh chữ mình muốn không được mà ra chữ đã đoán chữ trên mac, Iphone, điện thoại khác. Rất khó chịu đúng không?

Hôm nay mình chỉ các bạn cách bỏ tiên đoán chữ như sau:

  1. Mac book: Truy cập vào System Preference / Keyboard : mở tab Text. Sau đó bỏ dấu check chỗ ô “Correct spelling auto“.
  2. Trên phone:
  • Bạn truy cập vào Cài đặt
  • Chọn cài đặt chung.
  • Trong menu Cài đặt chung bạn chọn Bàn phím.
  • Để tắt tự động sửa từ, tiên đoán chữ thì bạn gạt công tắc Tự động
  • Một số ảnh tham khảo như bên dưới
Cài đặt chung
Bàn phím

Tham khảo: Tắt chế độ auto sleep Windows trên Laptop – PC Windows 7, 8, 8.1, XP khi không sử dụng

About dongpolicex2

Check Also

How to fix Error this pc doesn’t meet the minimum system requirements windows 11 on vmware

How to fix Error this pc doesn’t meet the minimum system requirements windows 11 vmware …

0902 780 887