Home / Operating System / Thay đổi Port mặc định của Remote Desktop

Thay đổi Port mặc định của Remote Desktop

Đổi Port của Remote Desktop 3389

Thay đổi Port mặc định của Remote Desktop theo kịch bản như sau: Giả sử chúng ta có máy Windows 7, cần thay đổi port 3389 mặc định thành port 8888 để an toàn cho máy tính trước các công cụ scan cũng như Hacker.

Để Thay đổi Port của Remote Desktop, mình thực hiện như sau:

– Mặc định port của Remote Desktop là 3389 Thay đổi Port của Remote Desktop
thành port 8888. Mở Regedit tìm đến đường dẫn:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
– Double Click lên PortNumber và chọn Decimal và nhập vào 8888
– Restart lại máy
– Kiểm tra: từ máy khác nhập địa chỉ IP của máy làm Terminal Server và thêm số Port vào. VD: 192.168.1.100:8888

About dongpolicex2

Check Also

Phần mềm GiliSoft Video Editor 11.3 full – Portable

GiliSoft Video Editor hỗ trợ chỉnh sửa các file video trong rất nhiều định dạng …

Leave a Reply

0902 780 887