Home / Operating System / Linux / CentOS / WARP+ VPN miễn phí trên Windows – VPN Clouflare

WARP+ VPN miễn phí trên Windows – VPN Clouflare

Sử dụng APKCombo VPN để cài WARP+ (1.1.1.1) – VPN Clouflare

Download phiên bản tương thích bên dưới nhé

– Tham khảo thêm: SysTools SQL Backup Recovery 7.0.0.0

Tham khảo thêm: Hướng dẫn sử dụng WARP+ VPN Unlimited

Cài đặt nhanh WARP+

  1. Sau khi tải về thì bạn chạy file vừa tải về lên và nhân vào nút Active CloudFlare WARP + VPN như hình bên dưới

2. Sau đó mình click vào nút Active như hình.

3. Kết quả như hình bên dưới là xong.

About dongpolicex2

Check Also

How to Installing, Configuring and Secure FTP Server On CentOS 7

How to Installing, Configuring and Secure FTP Server On CentOS 7

FTP stands for File Transfer Protocol, a file transfer protocol between computers that has been …

0902 780 887