Home / Core Networking / DHCP Server Vyatta

DHCP Server Vyatta

Mô hình đơn giản về DHCP Server Vyatta

 
Để cấu hình DHCP cho mạng lan 192.168.3.0/24 ta thực hiện những câu lệnh sau trong chế độ admin:
Đặt địa chỉ ip cho card mạng lan của router R1: set interfaces ethernet eth1 address 192.168.3.1/24 Khai báo một mạng là kenhgiaiphap với subnet 192.168.3.0/24 trong dịch vụ dhcp-server:

set service dhcp-server shared-network-name kenhgiaiphap subnet 192.168.3.0/24

Cấu hình dãy địa chỉ sẽ được cấp cho các máy trong kenhgiaiphap:

set service dhcp-server shared-network-name kenhgiaiphap subnet 192.168.3.0/24 start 192.168.3.11 stop 192.168.3.100
Cấu hình địa chỉ DNS cho các máy trong kenhgiaiphap:

set service dhcp-server shared-network-name kenhgiaiphap subnet 192.168.3.0/24 dns-server 8.8.8.8

Cấu hình default gateway cho các máy trong kenhgiaiphap:

set system gateway-address 192.168.3.1

Áp dụng các cấu hình vừa tạo và lưu lại:

commit 
save

Ta kiểm tra lại cấu hình vừa tao trong chế  độ  admin

Sau khi cấu hình DHCP ta phải cấu hình NAT để cho phép các máy trong mạng lan có thể truy cập Internet được:
Tạo nat rule 10 theo kiểu masquerade: set service nat rule 10 type masquerade NAT rule 10 dùng để nat cho mạng 192.168.3.0/24:

set service nat rule 10 source address 192.168.3.0/24

Dữ liệu sẽ được nat qua card mạng eth1:

set service nat rule 10 outbound-interface eth1

Áp dụng và lưu cấu hình vừa tạo:

commit

save

Xem lại cấu hình NAT trong chế độ admin

 

Kiểm tra những địa chỉ và port đang được NAT

About dongpolicex2

Check Also

WARP+ VPN miễn phí trên Windows – VPN Clouflare

Sử dụng APKCombo VPN để cài WARP+ (1.1.1.1) – VPN Clouflare Download phiên bản tương …

Leave a Reply

0902 780 887