Home / Core Networking / Web Caching Vyatta

Web Caching Vyatta

Web Caching Vyatta

Chức năng Web Caching của Vyatta giúp cho ta tiết kiệm được dung lượng ra internet không cần thiết, và tăng tốc truy cập của các máy trong mạng. Chức năng Web Caching của Vyatta đóng vai trò là proxy server, sẽ lưu trữ lại những yêu cầu gửi từ mạng lan ra internet, và sẽ cung cấp lại các thông tin đó khi nó được yêu cầu lại bởi các máy trong mạng nội bộ.

Mô hình:

 

Để cấu hình chức năng Web Cache cho mạng lan 192.168.3.0/24 ta thực hiện các câu lệnh:Proxy server lắng nghe tại địa chỉ 192.168.3.1:

set service webproxy listen-address 192.168.3.1

Áp dụng và lưu cấu hình vừa tạo:

commit
save

Kiểm tra cấu hình vừa tạo bằng câu lệnh trong chế độ admin:

 

Ngoài ra ta có thể quy định  tăng hoặc giảm kích cỡ của bộ nhớ đệm dành cho proxy server bằng câu lệnh:
xMB là kích cỡ bộ nhớ đệm dành cho proxy, mặc định giá trị này là 100MB set service webproxy cache-size

Thay đổi port mặc định của proxy server (mặc định là 3128): 

set service webproxy default-port

Không lưu vào bộ nhớ đệm của những tên miền(domain) nhất định bằng lệnh:

set service webproxy domain-noncache

Khi bật chức năng webcache mặc định Vyatta sẽ  tự động hoạt động như proxy server đối với mọi luồng dữ liệu đi theo cổng 80. Ta tắt chức năng này đi bằng câu lệnh:

set service webproxy listen-address disable-transparent

Lúc này nếu các máy trạm muốn sử  dụng proxy server cần  được cấu hình bằng tay proxy server trước.

About dongpolicex2

Check Also

WARP+ VPN miễn phí trên Windows – VPN Clouflare

Sử dụng APKCombo VPN để cài WARP+ (1.1.1.1) – VPN Clouflare Download phiên bản tương …

Leave a Reply

0902 780 887