Home / Operating System / Taskbar trên Windows 10 bị treo, không hoạt động, cách khắc phục

Taskbar trên Windows 10 bị treo, không hoạt động, cách khắc phục

Để khắc phục taskbar Windows 10 bị treo, chúng ta sử dụng công cụ DISM Restore Health với Command Prompt

Windows có một công cụ gọi là DISM, Công cụ DISM cho phép bạn khôi phục trạng thái Windows. Với một lệnh DISM cụ thể, bạn có thể quét và khắc phục bất kỳ sự cố nào trong Windows 10. Dưới đây là các bước bạn nên làm để sửa lỗi không thể nhấp vào thanh Taskbar.

Bước 1: Mở cửa sổ Run bằng phím tắt Windows+ R

Bước 2: Nhập cmd vào trường trống.

Bước 3: Nhấn Ctrl + Shift + Enter để mở Command Prompt với quyền admin.

Bước 4: Sau khi mở cửa sổ Command Prompt, hãy thực thi lệnh dưới đây.

dism.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Bước 5: Lệnh sẽ mất một khoảng thời gian để quét và khôi phục sức khỏe hệ thống nếu nó tìm thấy bất kỳ sự cố nào.

Bước 6: Sau khi hoàn tất, hãy đóng cửa sổ Command Prompt.

Bước 7: Khởi động lại Windows

Sau khi bạn khởi động lại, công cụ DISM đã hoàn tất nhiệm vụ và thanh Taskbar sẽ có thể nhấp lại được.

Tham khảo: HƯỚNG DẪN ADD SSL VÀO IIS Windows

About dongpolicex2

Check Also

Thông số trong Queue Asterisk – Quản trị tổng đài Voip asterisk.

Queues được cấu hình trongqueues.conf. Tập tin này rất quen thuộc đối với các bạn admin …

0902 780 887